Blog

Co wpływa na jakość badań CPTU?

Istnieją różne rodzaje badań geotechnicznych. Jednym z nich jest badanie CPTU. Choć skrót ten może brzmieć tajemniczo, odnosi się on po prostu do angielskiej nazwy tego badania  Cone Penetration Test. Celem sondowania CPTU jest rozpoznanie jakościowe lub ilościowe właściwości gruntów. Czytaj dalej


Od czego zależy stateczność zboczy?

Stateczność jest zagadnieniem badanym przez geotechników oraz geologów. Miara stateczności zależy od wielu czynników i często jest uzależniona od działań człowieka. Co jednak najczęściej na nią wpływa? Czytaj dalej


,,Badanie podłoża budowli. Metody polowe" - nowa książka dostępna już teraz. Dlaczego warto po nią sięgnąć?

Aby bezpiecznie posadowić budynek, niezbędne jest zdobycie wiedzy o podłożu gruntowym, na którym ma się on znaleźć. Taką wiedzę można pozyskać z wydanej pod koniec sierpnia 2020 książki pt. „Badanie podłoża budowli. Metody polowe”, wydawnictwa PWN. Dlaczego naszym zdaniem warto po nią sięgnąć? Czytaj dalej


Sondowanie SCPTU. Kilka słów o testach sejsmicznych

Stożek sejsmiczny SCPTu to jeden z najnowszych wielopomiarowych narzędzi do badań przeprowadzanych na miejscu w terenie. Jego budowa składa się z dwóch części, z których pierwsza odpowiedzialna jest za pomiar parametrów uzyskiwanych w standardowym badaniu CPTu i umożliwia wyznaczenia parametrów takich jak qc, fs, u2. Druga część natomiast odpowiada za rejestrację prędkości propagacji fali ścinającej oraz fali pionowej. Pozwala to na określenie parametrów charakteryzujących właściwości sprężyste ośrodka gruntowego. Czytaj dalej


Sondowanie statyczne sondą stożkową CPTu. Charakterystyka  

Dzięki wykorzystaniu specjalistycznych sond możliwe jest otrzymanie szczegółowych informacji  na temat jakości oraz właściwości fizycznych i chemicznych gleby. Dodatkowo badanie pozwala określić wskaźniki oporu, stawiane przez podłoże podczas: ściskania, wbijania i obracania urządzenia. Jednym z rodzajów sondowań, jest sondowanie statyczne sondą stożkową CPTu. Jak się je wykonuje i czego można się dzięki niemu dowiedzieć? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury. Czytaj dalej


Czym są badania geotechniczne gruntu i kiedy należy je wykonywać?

Odpowiednio przeprowadzone badania gruntu, pozwalają uzyskać cenne informacje o stanie gleby i odpowiednim umiejscowieniu budynku. Podpowiadamy, czym są badania geotechniczne i kiedy należy je wykonać. Zapraszamy do lektury. Czytaj dalej