Sondowanie statyczne gruntu polegają na pomiarze ciągłym oporu na stożku na całej długości profilu sondowania. Podczas wykonywania tego rodzaju prac wykorzystuje się najczęściej sondy CPT…