Zdarza się, że niezbędne jest posadowienie budowli na gruntach organicznych, które zwykle cechują się niewielką początkową wytrzymałością na ścinanie i stosunkowo dużą odkształcalnością. Aby zaplanować…