Standardowe projekty domów jednorodzinnych są tworzone z myślą o budowie na przeciętnym, stabilnym gruncie. W przypadku obiektów tworzonych na gruntach o mniejszej nośności należy uwzględnić nieco inne obciążenia. Jeśli tego nie uwzględnimy. musimy liczyć się z nierównomiernym osiadanie budynku lub pękaniem ścian. Aby uniknąć tego rodzaju sytuacji, warto wykonać profesjonalne badania geotechniczne gruntu.

Badania geotechniczne gruntu pozwolą ustalić specyfikę gruntu na działce przed rozpoczęciem budowy. To w dużej mierze może zdecydować o bezpieczeństwie posadowienia budynku oraz kosztach całej inwestycji budowlanej.

Jakie parametry gruntu należy zbadać przed rozpoczęciem budowy?

  • Położenie. Obiekty mieszkalne budowane są na różnych terenach. Niekiedy są to obniżone tereny innym razem odpowiednio przygotowane skarpy. Warto jednak pamiętać, że specyfika gruntu może się zmieniać pod wpływem warunków atmosferycznych, na przykład intensywnych opadów. Dlatego należy wcześniej ustalić, gdzie dokładnie wpływają wody opadowe oraz czy i w jaki sposób mogą wpływać na budynek.
  • Poziom wód gruntowych. Ta kwestia jest szczególnie ważne w przypadku domów podpiwniczonych. Wysoki poziom wód gruntowych może wpływać na budowę i izolowanie fundamentów, co niekiedy znacząco podwyższa koszty inwestycyjne. Poziom wód gruntowych wpływa również na nośność. Wilgotne gleby zwykle są mniej nośne niż podłoża zwarte i przepuszczalne.
  • Rodzaj gruntu. Najgorsze pod budowę domu gleby organiczne, miękko gliniaste lub piaszczyste. Zwykle charakteryzują się mniejszą nośnością, co niesie ze sobą ryzyko zbyt dużego osiadania budynku. Rzecz jasna budowa na takiej glebie jest możliwa, ale trzeba się liczyć z większymi kosztami i ewentualnym ryzykiem przyszłości. W takich sytuacjach profesjonalne badanie geotechniczne są szczególnie zalecane. Jest to najlepszy sposób, aby sprawdzić jakość gleby i przekonać się, czy pod pierwszą warstwę podłoża nie znajdują się kolejne warstwy uniemożliwiające lub znacznie utrudniające budowę. Poznając specyfikę gruntu, można też dobrać odpowiednie fundamenty.