Pomiar i ocena gruntów możliwa jest za sprawą sondowania CPT lub sondowania CPTU. To dwie podobne, ale nie takie same metody. Różnice polegają przede wszystkim na rodzaju zastosowanego stożka pomiarowego. Rodzaj stożka decyduje m.in. o dokładności pomiaru.

Sondowanie CPTU (z ang. Cone Penetration Test with Pore Pressure Measurment) to badanie wykonywane z zastosowaniem stożka elektrycznego, który umożliwia wykonywanie pomiarów ciśnienia wody w porach gruntu. Warto dodać, że jest to jedna z najnowocześniejszych metod badawczych gruntu nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Sondowanie statyczne CPTU

Ze względu na specyfikę stożka sondowanie CPTU uznawane jest za dokładniejsze niż CPT. Rodzaj stożka wpływa również na rejestrację ciśnienia wody w porach, co przekłada się na możliwość określenia większej ilości parametrów specyficznych dla danego podłoża gruntowego.

Sonda CPTU umożliwia bardzo precyzyjną ocenę profilu wgłębnego i stanu gruntów znajdujących się w danym podłożu. Stożek elektryczny, wyposażony w liczne czujniki i oprzyrządowanie komputerowe, pozwala na ciągły zapis w interwałach co 1 cm parametrów podłoża. Rejestrowane są takie dane jak m.in. opór sondowania, głębokość, ciśnienie wody w porach gruntu, odchylenie żerdzi od pionu itp.

Za sprawą sondowania CPTU możliwe jest szereg badań, które następnie są niezbędne do realizacji dalszych projektów geotechnicznych. Sam przebieg badania jest bardzo podobny do badań sondą CPT. W pierwszej kolejności niezbędne jest rozstawienie urządzenia, a następnie przeprowadzenie kotwienia sondy. Po odpowiednim przymocowaniu urządzenia do podłoża można przeprowadzić badania na niezbędnej głębokości. Kotwy są mechanicznie wkręcane w grunt. Cały proces wkręcania należy wykonywać umiejętnie, aby kotwy nie naruszyły zbytnio struktury badanego gruntu. Cały przebieg sondowania badający obserwuje na ekranie komputera.

Zarówno badania sondą CPTU, jak i CPT, powinny być uzupełnione wierceniami badawczymi, pobraniem próbek gruntów oraz poddaniu ich badaniom laboratoryjnym.